Thông điệp của Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển

Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Huế có truyền thống và uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là Khoa duy nhất ở khu vực miền Trung đào tạo ngành Kinh tế Nông nghiệp từ bậc Đại học đến Tiến sĩ. Hơn 45 năm qua, Khoa đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, hàng trăm học viên cao học và nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ tốt nghiệp, những người đang từng ngày lao động sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Xem tiếp »


Tin tức - Sự kiện
Lớp hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH năm 2019  (17/10/2018)

Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Con người muốn làm NCKH phải có kiến thức nhất định về lãnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp. »Thông báo
Học bổng cho sinh viên tham gia trao đổi trong chương trình Eramus+KA107  (18/10/2018)

Trong khuôn khổ hợp tác thuộc Chương trình Eramus+ giữa Đại học Huế và Đại học FH Joaneum - Áo, Đại học FH Joaneum sẽ cấp 2 suất học bổng cho sinh viên của Đại học Kinh tế, Đại học Huế sang trao đổi và học tập 1 học kỳ. Thông tin về chương trình như sau: »