Thông điệp của Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển

Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Huế có truyền thống và uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Xem tiếp »


TIN TỨC NỔI BẬT
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức  (22/02/2020)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xét tuyển công chức »SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Huế: Tổng kết năm học 2018-2019 và Đối thoại sinh viên  (21/10/2019)

Ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường trường Đại học Kinh tế Huế, Khoa Kinh tế và Phát triển đã long trọng tổ chức hội nghị „Tổng kết năm học 2018-2019 & Đối thoại sinh viên”. »