KHOA HỌC CÔNG NGHỆ » ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế giai đoạn 2011-2015

 


STT

HỌ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI NĂM 2011

1.

ThS. Phạm Xuân Hùng

Nghiên cứu ảnh hưởng của tình trạng manh mún đất đai đến sản xuất lúa ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

2.

ThS. Tôn Nữ Hải Âu

Ứng dụng phương pháp màng bao dữ liệu (DEA) để phân tích và chọn mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả ở vùng hạ triều đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.

TS. Trần Hữu Tuấn

Nghiên cứu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư ven biển tỉnh TTH.

4.

TS. Bùi Đức Tính

Nghiên cứu so sánh hành vi ứng phó của các nông hộ với nghèo đói giữa vùng ven phá Tam Giang và vùng núi tỉnh TT Huế.

ĐỀ TÀI NĂM 2012

5.

PGS. TS. Bùi Dung Thể

Đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas và phân tích lợi ích chi phí một số mô hình biogas chọn lựa ở Thừa Thiên Huế

ĐỀ TÀI NĂM 2013

6.

Nguyễn Lê Hiệp

Hiệu quả kinh tế chănn nuôi Gà thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

7.

Trần Văn Hòa

Nghiên cứu giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế

ĐỀ TÀI NĂM 2014

ĐỀ TÀI NĂM 2015

8.

PGS. TS. Bùi Dũng Thể

 

Đánh giá thiệt hại do lũ lụt: Nghiên cứu trường hợp vùng hói An Xuân, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

9.

ThS. Tôn Nữ Hải Âu

Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển của mô hình nấm sò ở tỉnh Quảng Trị

10.

ThS. Phạm Thị Thanh Xuân

Hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị