KHOA HỌC CÔNG NGHỆ » ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
Nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Kinh tế Huế của giảng viên (2011 - 2016)

 

STT

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

NĂM 2011

1.

Trần Mỹ Minh Châu

Đánh giá môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh TTH

2.

Trương Quang Dũng

Đánh giá tình trạng quản lý tài nguyên mặt nước đầm phá trên địa bàn huyện Quảng Điền - Tỉnh TTH

3.

Nguyễn Công Định

Sản xuất và tiêu thụ cao su trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

4.

Hồ Trọng Phúc

So sánh hiệu quả giữa 2 mô hình nuôi trồng thủy sản có sử dụng và không sử dụng chế phẩm sinh học ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

5.

Trần Đoàn Thanh Thanh

Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rừng phổ biến ở xã Hương Phú - huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế

6.

Nguyễn Hải Yến

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh mô hình Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 NĂM 2012

7.

Trần Huỳnh Bảo Châu

Đánh giá tình hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Huế

8.

Đào Duy Minh

Đánh giá tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh TTH

9.

Nguyễn Thái Phán

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của nông dân vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

10.

Dương Thị Tuyên

Phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

11.

Mai Chiếm Tuyến

Tình hình thu hút vốn đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

NĂM 2013

12.

Trần Công Dũng 

 

Hiệu quả chương trình tài chính vi mô của Hội phụ nữ thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

13.

Dư  Anh Thơ

 

Hiệu quả cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

14.

Nguyễn Thị Mai

 

Nghiên cứu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

15.

Trần Hồng Hiếu  

 

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hợp tác xã nông nghiệp phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

NĂM 2014

16.

Võ Hoàng Hà

Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

17.

Hoàng Thị Liễu

Vai trò của người dân trong đầu tư phát triển giao thông – chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

18.

Lê Thị Thanh Nga

Đánh giá tác động của các khu công nghiệp tới sinh kế của các hộ dân trên địa bàn phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

19.

Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

 

Thực trạng  đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

20.

Ngô Văn Mẫn

Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng thủy văn đến năng suất lúa thị xã Hương Thủy- TTH.

21

Nguyễn Ngọc Châu

Một số giải pháp nhằm sử dụng lao động và tạo việc làm ổn định cho cộng đồng cư dân vạn đò tái định cư ở Phường Kim Long, Thành phố Huế.

NĂM 2015

22.

Châu Lê Xuân Thi

Đánh giá hiệu quả kinh doanh nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp của công ty Vicoland tại Thành phố Huế

23.

Hoàng Thị Ngọc Hà

 

Hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa của các hộ gia đình trên địa bàn xã Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

24.

Trần Hữu Tuấn

 

Phân tích chi phí lợi ích của mô hình nhà chống bão cho người dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

25.

Đào Duy Minh

Phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

26.

Lê Anh Quý

Phát triển thương hiệu bưởi thanh trà Thuỷ Biều

NĂM 2016

27.

Hồ Trọng Phúc

Nhân tố ảnh hưởng quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp ở tỉnh Nghệ An

28.

Võ Việt Hùng,

Ngô Văn  Mẫn

Đánh giá hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của dự án thiết bị tiết kiệm điện tại các trạm thu phát sóng di động của Viễn thông Thừa Thiên-Huế

29.

Trương Quang Dũng

Nghiên cứu khả năng thích ứng và phục hồi với các cú sôc thủy sản của các hộ đánh bắt ven bờ trên địa bàn 02 huyện Quảng Điền và Phú Vang

30.

Lê Thị Thanh Nga

Đánh giá hiệu quả đầu tư của các hộ trồng rừng keo lấy gỗ trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

31.

Hoàng Thị Liễu

 

Vận dụng một số phương pháp định lượng để dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

32.

Dư Anh Thơ & Trần Hồng Hiếu

Đánh giá tác động của đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân tại Thị xã Hương Trà, Tỉnh TTH

33.

Ngô Văn Mẫn

 

 

Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố lượng mưa, nhiệt độ và độ ẩm không khí đến năng suất lúa tỉnh Thừa Thiên Huế

34.

Nguyễn Công Định

Đánh giá tác động các dự án hồ Tả Trạch đến sinh kế của người dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

35.

Võ Hoàng Hà

Đánh giá mức độ hài lòng của dân cư địa phương trong quá trình phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên  Huế.

36.

Lê Nữ Minh Phương

Phân tích chênh lệch thu nhập và công việc gia đình theo giới tính ở huyện Phú Vang bằng phương pháp hồi qui phân vị

37.

Trần Hạnh Lợi

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa bằng phương pháp hàm sản xuất ngẫu nhiên (SFA) – Nghiên cứu trường hợp thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

38.

Nguyễn Thùy Linh

Tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng ở Việt Nam

39.

Nguyễn Văn Lạc

Nghiên cứu chuỗi cung rau an toàn trên địa bàn Thành phố Huế