Giới thiệu » Giới thiệu chung
Thông điệp của Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển
Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Huế có truyền thống và uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là Khoa duy nhất ở khu vực miền Trung đào tạo ngành Kinh tế Nông nghiệp từ bậc Đại học đến Tiến sĩ. Hơn 45 năm qua, Khoa đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, hàng trăm học viên cao học và nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ tốt nghiệp, những người đang từng ngày lao động sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Lịch sử hình thành và phát triển
Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Kinh tế Huế, Khoa Kinh tế và Phát triển không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Khoa có nguồn gốc từ Bộ môn Kinh tế nông nghiệp thuộc khoa Kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc (nay là trường Đại học Nông lâm Huế), thành lập vào năm 1969.
Đặc điểm chính, chức năng và nhiệm vụ
Những đặc điểm chính của Khoa - Là đơn vị có bề dày truyền thống nhất của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. - Là đơn vị duy nhất ở miền Trung và Tây nguyên được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp từ trình độ cử nhân, thạc sỹ đến tiến sỹ. - Là đơn vị trọng điểm của Đại học Huế trong việc đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đạt chuẩn quốc gia, tiến tới chuẩn các trường Đại học trong khu vực và trên thế giới. - Là một trong năm đơn vị thực hiện đào tạo theo chương trình tiến tiến khối kinh tế của cả nước.