GIỚI THIỆU » ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Bộ môn Kinh tế học

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

 

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Hành chính, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

 

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Trần Văn Hòa

Phó bộ môn: TS. Nguyễn Thị Giang

 

Tổng số cán bộ giảng dạy là 14, cụ thể:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

E-mail

1

Trần Văn Hòa

PSG, TS

0914025450

tranhoa07@gmail.com

2

Nguyễn Lê Hiệp

TS

0914075337

hiep211@yahoo.com

3

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

TS

1229199254

quynhchi177@yahoo.com

4

Trần Thị Giang

TS

0945595775

gianghce@yahoo.com.vn

5

Hoàng Thị Ngọc Hà

ThS

0919378145

hoangha149@gmail.com

6

Nguyễn Minh Châu

ThS, NCS

1214650943

ngminhhien92@gmail.com

7

Trần Hồng Hiếu

ThS

0982999129

tranhonghieukt@gmail.com

8

Lê Sỹ Hùng

ThS

0914019133

hungvm92@yahoo.com.vn

9

Nguyễn Thùy Linh

ThS, NCS

0936074797

thuylinh21082003@yahoo.com

10

Trần Huỳnh Quang Minh

CN

1213649437

tranquangminh1993@gmail.com

11

Lê Anh Quý

ThS

0986063063

anhquy1510@gmail.com; laquy@hce.edu.vn

12

Dương Thị Tuyên

ThS

1233031189

tuyen0311@gmail.com

13

Dư Anh Thơ

ThS

0909208170

anhthohce@gmail.com

14

Mai Văn Xuân

PSG, TS

0914019555

xuanmv@yahoo.com

 

FEDS, 02/2020