GIỚI THIỆU » ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư

BỘ MÔN KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

 

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Hành chính, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

Trưởng bộ môn: TS. Lê Nữ Minh Phương

Phó bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Tổng số cán bộ giảng dạy là 15, cụ thể:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

E-mail

1

Nguyễn Ngọc Châu

TS

0913411569

chaukinhte@yahoo.com.vn

2

Lê Nữ Minh Phương

TS

0944877759

lenuminhphuong@gmail.com   

3

Võ Hoàng Hà

ThS

0948701755

hoangha2704@yahoo.com

4

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TS

0919742867

thuyhang411@gmail.com

5

Phạm Xuân Hùng

TS

0868919272

pxhung2002@yahoo.com

6

Hồ Tú Linh

TS

+64.21217907

htlinh@hce.edu.vn

7

Hoàng Thị Liễu

CN

0916751336

hoanglieu928@gmail.com

8

Đào Duy Minh

ThS, NCS

1695518566

daominh88@gmail.com

9

Lê Thị Thanh Nga

CN

1224553568

thanhnga.khdt43@gmail.com

10

Hồ Trọng Phúc

ThS, NCS

0987699784

hotrongphuc@gmail.com

11

Châu Lê Xuân Thi

ThS

0935889947

chaulexuanthi173@gmail.com

12

Nguyễn Văn Toàn

PGS, TS

0914666969

ngvtoan@hueuni.edu.vn

13

Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

CN

0943642892

tuannguyen11391@gmail.com

14

Mai Chiếm Tuyến

ThS, NCS

0949296668

machitu04@gmail.com

15

Nguyễn Hải Yến

ThS

0984388098

haiyen274@gmail.com

FEDS, 02/2020