GIỚI THIỆU » ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Bộ môn Quản lý kinh tế

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Hành chính, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Bùi Dũng Thể (see CV)

Phó bộ môn: TS. Phạm Thị Thanh Xuân

 Tổng số cán bộ giảng dạy là 22, cụ thể:

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

E-mail

1

Bùi Đức Tính  

PGS.TS.

0914519058

bdtinh@yahoo.com.sg

2

Bùi Dũng Thể

PGS.TS.

0914019682

buidungthe@yahoo.com  

3

Phan Văn Hòa

PGS.TS.

0905117799

phanhoa70@gmail.com

4

Lê Thanh An

TS

02343691131

ltan@hce.edu.vn

5

Nguyễn Đức Kiên

TS

0914546249

kiennd28@yahoo.com

6

Lê Thị Quỳnh Anh

TS

0914237329

lethiquynhanh25@gmail.com

7

Tôn Nữ Hải Âu

TS

0977384268

haiautonnu@gmail.com

8

Nguyễn Hoàng Diễm My

TS

0936299102

mynhdiem@gmail.com

9

Nguyễn Quang Phục

TS

0901142699

nqphuc@hce.edu.vn

10

Phạm Thị Thanh Xuân

TS

0914263666

xuanptt@hce.edu.vn

11

Trương Quang Dũng

ThS, NCS

0913729192

tquangdung230788@gmail.com

12

Võ Việt Hùng

ThS, NCS

0947744626

hungvoviet63@yahoo.com

13

Trần Hạnh Lợi

ThS, NCS

0905837572

tranhanhloi@gmail.com

14

Ngô Văn Mẫn

ThS, NCS

0907664748

nvman@hce.edu.vn

15

Mai Lệ Quyên

ThS, NCS

0973166887

mlequyen@yahoo.com.sg

16

Trần Minh Trí

ThS, NCS

+61450125789

tranminhtrikth@yahoo.com

17

Trần Huỳnh Bảo Châu

ThS

0906558228

baochau1989@gmail.com

18

Nguyễn Thị Mai

ThS

0979388797

mai.hce@gmail.com

19

Trần Đoàn Thanh Thanh

ThS

0982982920

thanhtrankth@gmail.com

20

Trần Công Dũng

ThS

0779959339

tcongdung@gmail.com

21

Nguyễn Công Định

ThS

0905059569

dinhhce1902@gmail.com

22

Nguyễn Thái Phán

ThS

0983909596

thaiphan1256@gmail.com

 

 

FEDS, 25.02.2020