GIỚI THIỆU » THI ĐUA & KHEN THƯỞNG
Thành tựu đạt được

1. Về hoạt động đào tạo

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, Khoa Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế, Đại học Huế luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cũng như đa dạng hoá các ngành và loại hình đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học nhằm thích ứng với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa ngành càng sâu và rộng.

 

Trong hơn 50 năm kinh nghiệm, đến nay Khoa Kinh tế và Phát triển đã đào tạo được hàng nghìn cử nhân với nhiều hình thức khác nhau (chính qui, vừa học vừa làm...), đặt biệt chúng tôi là đơn vị duy nhất ở khu vực miền Trung đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp từ trình độ cử nhân, thạc sĩ lên đến tiến sĩ. Cùng với việc mở rộng quy mô, công tác nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện được chú trọng, bao gồm cả phẩm chất chính trị lẫn năng lực chuyên môn. Thông qua nhiều nỗ lực trong hoạt động đào tạo và công tác quản lý đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, cập nhập nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiên, các chương trình đào tạo đã chuyển đổi theo học chế tín chỉ, thống nhất nội dung giảng dạy và ngân hàng đề thi do Khoa đảm nhận.

 

Tính tới thời điểm hiện tại (2020), Khoa Kinh tế và Phát triển đã đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo đại học, cụ thể:

- Kế hoạch - Đầu tư;

- Kinh tế nông nghiệp;

- Kinh doanh nông nghiệp;

- Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường;

- Kinh tế và quản lý du lịch;

- Kinh tế quốc tế;

- Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

- Chương trình đạo tào chất lượng cao;

- Chương trình tiên tiến bằng tiếng Anh, song ngành Kinh tế - Tài chính với Đại học Sydney, Úc.

 

2. Nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế

Về nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ của Khoa Kinh tế và Phát triển đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Huế và cấp Trường. Nhiều đề tài khoa học liên kết với các địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp không chỉ trong nước mà còn khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Nhiều cán bộ đã và đang tham gia tư vấn các chương trình nghiên cứu và phát triển, các chương trình xoá đói giảm nghèo của các địa phương và các tổ chức quốc tế. Hầu hết các đề tài nghiên cứu của Khoa đều tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tế hiện nay, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động đào tạo của Nhà trường và công cuộc phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở các địa phương.

Một số con số tiêu biểu về nghiên cứu khoa học của Khoa:

-   Trong năm 2010, Khoa có 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 15 đề tài cấp cơ sở và 2 dự án hợp tác quốc tế. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Khoa đã có 3 đề tài cấp Bộ, 10 đề tài cấp Đại học Huế, 26 đề tài cấp và 13 đề tài hợp tác quốc tế.

-   Nhiều dự án quốc tế đã được thực hiện thành công, đặc biệt là dự án Agribiz hợp tác với Đại học Lincoln, New Zealand được sự tài trợ của AusAID về nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở miền Trung;

-   Nhiều dự được tài trợ bởi IUCN, NAV, EEPSEA, EU...

-  Nhiều cán bộ giảng dạy của Khoa đang nhiều bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, riêng trong năm học 2009 - 2010 có 6 bài đăng trên các tạp chí quốc tế, 1 bài báo được đánh giá là xuât sắc được đăng trên tạp chí Health for the Millions, Ấn Độ. Trong giai đoạn 2011 - 2015, về các bài báo, toàn Khoa có 6 bài đăng ở Hội nghị quốc gia, 57 bài báo trong nước, 8 bài đăng ở Hội nghị quốc tế và 17 bài báo quốc tế.

- Khoa là 1 trong 7 đơn vị của Đại học Huế đang thực hiện dự án Giáo dục Đại học II (TRIG).

- Hiện Khoa đang chủ trì thực hiện Chương trình tiến tiến liên kết với Đại học Sydney, Australia.

 

Về hợp tác quốc tế, Khoa Kinh tế và Phát triển đã và đang chú trọng phát triển mối quan hệ hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhiều cơ quan tổ chức trong và ngoài nước, xem đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Khoa. Nhiều CBGV của Khoa là chủ trì hoặc tham gia nhiều chương trình dự án Quốc tế, làm tư vấn cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Đến nay Khoa có mối liên hệ với nhiều trường đại học kinh tế, các viện nghiên cứu kinh tế và các khoa kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc nhiều trường đại học chuyên ngành ở Việt Nam. Khoa có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế như: Đại học Lincoln của NewZealand; Đại Học Wisconsin Madison của Mỹ; Đại học Chiangmai của Thái Lan; Đại học SLU của Thuỵ Điển, Đại học Sydney của Australia, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN), và nhiều tổ chức quốc tế khác...

 

3. Về giáo trình, công trình Khoa học

Cùng với quá trình bồi dưỡng đội ngũ CBGD, Khoa rất quan tâm đến việc biên soạn giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo khác làm tài liệu học tập cho sinh viên. Đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Giai đoạn 2006 - 2010, Khoa đã xuất bản 13 giáo trình, 2 sách chuyên khảo và 8 sách xuất bản quốc tế. Đến giai đoạn 2011 - 2015, Khoa đã xuất bản thêm được 4 giáo trình, 4 sách chuyên khảo, 13 sách/chương sách xuất bản quốc tế. Nhìn chung, các giáo trình và tài liệu giảng dạy được Hội đồng Khoa học và đào tạo của Khoa và Truờng đánh giá có chất lượng tốt, được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập chính thức của Khoa và Nhà trường. 

 

4. Về phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên

Khoa đã tổ chức, phát động và giữ vững được phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) sâu rộng trong tầng lớp sinh viên. Số lượng đề tài cấp trường do sinh viên Khoa thực hiện ngày càng tăng mạnh. Khoa là đơn vị duy nhất trong toàn Trường nhận được danh hiệu Tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH sinh viên giai đoạn 1999 - 2009. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Khoa tiếp tục được Nhà trường khen thưởng về công tác này.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, toàn Khoa có 22 đề tài NCKH của sinh viên. Tuy nhiên, chỉ trong hai năm tiếp theo, 2016 và 2017, số lượng đề tài NCKH của sinh viên đã tăng lên đến 35 đề tài, gấp 1,35 lần so với 5 năm trước đó. Đặc biệt, năm 2017, số đề tài NCKH của sinh viên trong Khoa đạt đến 22 đề tài, chiếm khoảng 50% tổng số đề tài NCKH của sịnh viên toàn Trường. Tất cả các đề tài NCKH của sinh viên đều có GVHD, được tổ chức đánh giá, nghiệm thu nghiêm túc và đều đạt loại khá, giỏi trở lên. 

  

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ

Trong quá trình phát triển Khoa đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên (CBGV), xem đây là nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo. Đến năm 2020, đội ngũ CBGV của Khoa có 52 người, trong đó 92,31% trong tổng số cán bộ trình độ sau đại học, và đa phần được đào tạo từ nước ngoài như Úc, New Zealand, Nhật bản, Hà Lan, Singapore, Thái Lan, Phillipines... 

 

6. Chăm lo đời sống cán cán bộ công nhân viên

Khoa luôn xác định rằng để nâng cao hiệu suất công tác, không những cần phải xây dựng nội qui, kỷ cương làm việc của đơn vị mà còn phải xây dựng được khối đoàn kết và chăm sóc đến đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ công nhân viên (CBCNV) của đơn vị. Vì vậy, BCN Khoa luôn kết hợp với các tổ chức quần chúng trong Khoa như Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM quan tâm đến đời sống của CBCNV trong Khoa, tạo nên tinh thần đoàn kết tương trợ giúp nhau cùng tiến bộ, đặc biệt là khi bản thân hoặc gia đình và người thân của CBCNV trong Khoa gặp rủi ro và hoạn nạn. Hàng năm Khoa đều tổ chức cho CBCNV đi du lịch để  nâng cao sức khoẻ và tinh thần. Vì vậy, nhìn chung CBCNV của Khoa đều yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công với hiệu quả cao.

 

7. Hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Khoa là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của Khoa, chi bộ luôn đưa ra các chủ trương và giải pháp thích hợp để lãnh đạo mọi hoạt động của Khoa và các tổ chức đoàn thể tron Khoa. Nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn nên moi công việc của Khoa đều hoàn thành tốt và đúng kế hoạch. Trong nhiều năm qua, chi bộ luôn được Đảng bộ cấp trên công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Khoa như Công đoàn bộ phận, Đoàn thanh niên CSHCM luôn luôn là những đơn vị xung kích tổ chức lực lượng quần chúng triển khai và thực hiện các nghị quyết của Chi bộ để hoàn thành các nhiệm vụ của Khoa. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đào tạo - nhiệm vụ trung tâm, các tổ chức quần chúng trong Khoa còn tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi các phong trào văn nghệ và thể dục thể thao và luôn giành được giải thưởng cao. Năm 2006, 2007 giải nhất bóng đá nam, nữ, giải ba Tiếng hát sinh viên. Năm 2008, giải nhất bóng chuyền nam, nữ. Năm 2010, Giải nhất toàn đoàn Hội trại xanh 26/3 do Đoàn Trường Đại học Kinh tế trao tặng. Năm 2011 Khoa đã đạt giải nhất trong Hội thi làm bánh cắm hoa chào mừng ngày 8/3 do Đoàn trường tổ chức. Năm 2012, Khoa đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi Tiếng hát cán bộ Giáo viên Trường Đại học Kinh tế Huế lần Thứ nhất. Năm 2013, Khoa đạt giải Nhì Hội thi “Làm quà lưu niệm 08/03” do Công đoàn Trường tổ chức. Gần đây nhất, năm 2016 Khoa đã đạt giải nhất Giải bóng đá Cán bộ viên chức lao động Trường ĐHKT lần thứ VII do Công đoàn Trường ĐHKT tổ chức. Vì vậy, tổ chức công đoàn bộ phận và đoàn thanh niên của Khoa luôn nhận được danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc do nhà trường và các tổ chức cấp trên tặng thưởng.

AT, 2020