TIN TỨC » TIN TỨC NỔI BẬT
THÚC ĐẨY PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ CỦA KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN, ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Ngày 29/03/2018

Đối với sinh viên, nghiên cứu khoa học là quá trình trải nghiệm từ lý thuyết đến thực tiễn, giúp sinh viên bước đầu rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, tự khám phá, tự bồi dưỡng kiến thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên có kiến thức về phương pháp học và tự học, hình thành và hoàn thiện nhân cách, có tư duy tích cực trong nhận thức và hành vi. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên tại trường Đại học Kinh tế nói chung và sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nói riêng luôn được chú trọng và đầu tư đúng mức. Số lượng các đề tài đăng ký tham gia NCKH ngày càng tăng, nếu trong 2 năm (2014-2015) chỉ có 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên thì đến năm 2016 số lượng đề tài đã tăng lên là 13, và đặc biệt năm 2017 đã tăng lên 26 đề tài.Trên cơ sở đó, nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH trong đoàn viên sinh viên Nhà trường cũng như nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học, LCĐ Khoa Kinh tế &Phát triển thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn NCKH cho các bạn sinh viên với các nội dung đã được chọn lọc phù hợp do các thầy cô là giảng viên nhiều kinh nghiệm của Khoa, củaTrường trực tiếp hướng dẫn. Có thể kể đến các lớp tập huấn như: “Xác định hướng nghiên cứu và chọn đề tài”,“Phương pháp viết đề xuất nghiên cứu khoa học”, “ Phương pháp thiết kế phiếu điều tra”,“Phương pháp Xử lý và phân tích số liệu trong kinh tế”; “Phương pháp trình bày báo cáo bằng PowerPoint”,… Nhằm giúp sinh viên làm quen với phương pháp NCKH và ứng dụng các lý thuyết đã học vào thực tiễn.

Giảng viên giàu kinh nghiệm chia sẻ kiến thức NCKH cùng các bạn sinh viên

Các lớp tập huấn đã thu hút