TIN TỨC » TIN TỨC NỔI BẬT
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Ngày 20/09/2019

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:

1 .Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

·        Trung tâm Đăng kiểm tàu cá: 02

·         Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư: 01

·         Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 05

·         Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình: 02

·         Ban Quản lý Cảng cá Quảng Bình: 07

·         Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT: 01

·         Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình: 01

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Xem trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT: Link đính kèm

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Từ ngày 06/9/2019 đến 17 giờ ngày 06/10/2019.

4.2. Địa điểm:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT (Số 15 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

 

Để biết thêm chi tiết xem niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên hệ qua số điện thoại Phòng TCCB: 0232.3820.543.

https://tinquangbinh.com