TIN TỨC » TIN TỨC NỔI BẬT
Thông báo nộp chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp 2019/2020
Ngày 27/04/2020

 

 

THÔNG BÁO


Căn cứ vào Quyết định 631/QĐ-ĐHKT về điều động sinh viên thuộc Khoa Kinh tế và Phát triển đi thực tập cuối khóa học kỳ II năm học 2019-2020 và Thống báo số 139/TB-ĐHKT về đăng ký nguyện vọng hoàn thành thực tập cuối khóa.


Khoa Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế thông báo tới sinh viên thời gian thu chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp của sinh viên theo hoàn thành đúng tiến độ như sau:

 

- Yên cầu về hồ sơ và quy định nộp chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp tham khảo tại địa chỉ: http://feds.hce.edu.vn/?cat_id=1471&id=4562


- Thời gian nộp: Theo giờ hành chính trong Đợt 1 (ngày 28 và ngày 29 tháng 04 năm 2020) và Đợt 2 (ngày 04 và ngày 05 tháng 05 năm 2020).


- Địa điểm nộp: Tầng 4, Tòa nhà Hành chính, Khoa Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tê, Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế.


 

Chú ý: Sinh viên đến nộp chuyên đề/khóa luận tại Khoa Kinh tế và Phát triển tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.


 

AT, 04/2020