TIN TỨC » TIN TỨC NỔI BẬT
Cơ hội cho cử nhân ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường
Ngày 13/06/2020

Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường là một lĩnh vực khoa học liên ngành nhằm giải quyết mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa kinh tế và các hệ sinh thái tự nhiên. Mục tiêu chính của Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là nghiên cứu rõ hơn về vai trò của tài nguyên thiên nhiên trong nền kinh tế, nghiên cứu sự tương tác giữa các hệ thống kinh tế và tự nhiên, với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và hiệu quả


Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường được đào tạo những kiến thức và kỹ năng gì?


Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường được đào tạo nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; các kiến thức chuyên sâu về phân tích chính sách tài nguyên và môi trường, lượng giá giá trị tài nguyên và môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nền kinh tế thị trường.

Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường được đào tạo thành thạo các kỹ năng sau:

Phân tích và giải quyết vấn đề chuyên môn như hoạch định, dự báo, phân tích, quản lý tài nguyên và môi trường;

Phân tích thông tin kinh tế tài nguyên và môi trường; phân tích tác động của chính sách kinh tế tài nguyên và môi trường;

Tổ chức thực hiện nghiên cứu độc lập, lập kế hoạch và quản lý công việc, làm việc nhóm hiệu quả;

Xây dựng, phân tích và đánh giá hiệu quả các dự án về xử lý, cải tạo môi trường và khai thác tài nguyên;

Quản lý điều hành các dự án, lập kế hoạch thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện, điều chỉnh kế hoạch khi có thay đổi.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng trong lượng giá giá trị kinh tế tài nguyên và môi trường.

Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, có khả năng dịch, hiểu được các tài liệu tiếng anh chuyên ngành liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường.


Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường được đào tạo có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức để thực hiện các công việc trong lĩnh vực Kinh tế và quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Cơ hội việc làm đối với cử nhân Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là rất rộng mở, cụ thể như:

Công tác trong các cơ quan hoạch định, xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên, môi trường và phát triển kinh tế của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành các cấp từ trung ương tới địa phương;

Công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

Công tác trong các ban quản lý, các dự án quản lý, khai thác, sử dụng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường;

Công tác trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

Công tác trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu khoa học;

Công tác trong các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế về sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

Công tác trong hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn, định giá và các dịch vụ công liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.


Cơ hội du học thạc sĩ tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới


Đối với sinh viên ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường, cơ hội học bổng du học nước ngoài ở trình độ đào tạo thạc sĩ rất rộng mở. Đây là một trong những ngành đặc thù được thế giới vô cùng quan tâm. Chỉ riêng Mỹ có khoảng 10 trường đại học đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. Một số trường đại học nổi tiếng trên thế giới đã xây dựng nhiều chương trình học bổng dành riêng cho nhóm ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường, đặc biệt ưu tiên dành cho các sinh viên đến từ các nước đang phát triển.

Các tiêu chí cơ bản để xem xét cấp học bổng bao gồm:

Điều kiện tiên quyết là trình độ tiếng Anh đạt IELTS từ 6.0- 6.5 trở lên hoặc tương đương;

Thành tích học tập xuất sắc ở bậc học đại học;

Thành tích tham gia các hoạt động cộng đồng, đem lại lợi ích cho xã hội.

Một số học bổng phổ biến trên thế giới dành cho Cử nhân ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên có thể kể đến như:

Kinh tế tài nguyên, môi trường và nông nghiệp: Đào tạo tại Đại học helsiki, Phần Lan; Học bổng của trường, học bổng CIMO, học bổng EU.

Kinh tế tài nguyên và môi trường: Tại Đại học Quốc gia Australia; Học bổng của AAS, ADB.

Kinh tế tài nguyên và môi trường: Tại Đại học Copenhaghen - Đan Mạch; Học bổng của trường, học bổng của chính phủ Đan Mạch.

Kinh tế và Quản lý môi trường: Tại Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển; Học bổng của trường, học bổng của chính phủ Thuỵ Điển.


TN&MT