TIN TỨC » TIN TỨC NỔI BẬT
Thông báo Kế hoạch thực tập cuối khóa, kỳ I năm học 2020-21
Ngày 02/10/2020

Khoa Kinh tế và Phát triển thông báo về Kế hoạch đi thực tập cuối khóa học kỳ I, năm học 2020 - 2021 của sinh viên Khóa 51 và các Khóa trước - Hệ chính quy.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm: Link

Trân trọng./.