Tin tức » Thông báo
KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K47
Ngày 12/05/2017

 Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K47

Căn cứ kế hoạch thực tập cuối khóa dành cho sinh viên chính quy khóa K47 của Trường Đại học Kinh tế và kế hoạch của Khoa Kinh tế và Phát triển.

Khoa Kinh tế và Phát triển thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp một số nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7h30 ngày 19 tháng 5 năm 2017;

- Địa điểm: Giảng đường Trường bia, Trường Đại học Kinh tế Huế (địa điểm cụ thể theo QĐ của từng hội đồng bảo vệ, sinh viên theo dõi thông báo của nhà Trường);

2. Nộp báo cáo tóm tắt và file powerpoint

- Sinh viên in 3 cuốn báo cáo tóm tắt nộp cho Hội đồng trước lúc bắt đầu bảo vệ;

  - Sinh viên nộp file Powerpoint vào địa chỉ email:  feds@hce.edu.vn

+ Cách thức lưu tên file powerpoint: căn cứ vào Số thứ tự của hội đồng và Số thứ tự được bảo vệ trong hội đồng để lưu tên file:

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, thuộc hội đồng 1, số thứ tự bảo vệ là 12 thì tên file được lưu là: P1.12 Nguyễn Văn A

Để quá trình bảo vệ được thuận lợi, sinh viên phải lưu chính xác theo nguyên tắc này, Trợ lý giáo vụ sẽ không nhận những file lưu sai tên file theo nguyên tắc trên;

+ Để tránh thất lạc, sinh viên nộp file powerpoint duy nhất trong sáng ngày 17 tháng 05 năm 2017;

3. Nộp báo cáo chính và hoàn thiện theo góp ý của hội đồng

Sau khi hoàn tất quá trình bảo vệ, sinh viên nhận biên bản đề xuất chỉnh sửa của Hội đồng tại VPK vào chiều ngày 19/5/2017 và tiến hành hoàn thiện khóa luận theo góp ý của hội đồng trong vòng 1 tuần.

Khoa sẽ tổ chức thu Khóa luận chính thức theo kế hoạch như sau:

+ Thời gian: 8h - 11h ngày 26 tháng 05 năm 2017;

+ Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế và Phát triển, nhà C, Trường Đại học Kinh tế, 99 Hồ Đắc Di, TP. Huế;

+ Hồ sơ cần nộp:

- 2 báo cáo hoàn chỉnh theo quy định (bìa cứng, màu đỏ có nhũ vàng), phải đóng kèm giấy xác nhận của cơ sở thực tập có dấu đỏ ở trang sau cùng của báo cáo chính.

  - Nộp File hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng vào địa chỉ: feds@hce.edu.vn

Hồ sơ bỏ vào túi clear.

4. Nộp file về cho Trung tâm Thông tin Thư viện

Sinh viên phải nộp File của Khóa luận về Trung tâm Thông tin - Thư viện  theo địa chỉ: thuvien@hce.edu.vn 

File của Khóa luận bao gồm: Trang bìa, mục lục, nội dung... và phải đặt trong 1 Folder ghi rõ lớp và họ tên. File khóa luận phải trùng khớp với bản in Khóa luận.

trong khoảng thời gian 1 tuần sau khi sau bảo vệ và hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng bảo vệ khóa luận (sinh viên không nộp File sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ khóa luận).

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

   Cô Hoàng Thị Ngọc Hà

   Số điện thoại: 0919. 378. 145