TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
Quy định, biểu, mẫu báo cáo thực tập nghề nghiệp
Ngày 04/09/2018

Một số hướng dẫn liên quan tới thực tập nghề nghiệp, cụ thể:

 

- Quy định về thực tập nghề nghiệp: Link tải về

 

- Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp: Link tải về 

 

- Mẫu đánh giá sinh viên của cơ sở thực tập: Link tải về