Nghiên cứu khoa học » Đề tài nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu của Giáo viên

 

 

TT

 

ĐỀ TÀI

 

File

1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN PHẨM MIỀN TRUNG VIỆT NAM TRONG THỊ TRƯỜNG HỘI NHẬP

PGS.TS. Mai Văn Xuân, TS. Trần Hữu Tuấn, PGS.TS. Bùi Dũng Thể,  TS. Trần Văn Hòa, TS. Bùi Đức Tính, TS.  Phan Văn Hòa, ThS. Phạm Xuân Hùng và ThS. Nguyễn Quang Phục

 

 

 

&&

 

2

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP CẬN DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ

TS. Trần Văn Hòa, CN. Mai Chiếm Tuyến

 

 

&&

 

3

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÙNG NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

            PGS.TS. Mai Văn Xuân, CN. Mai Lệ Quyên

&&

4

SO SÁNH HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÓ SỬ DỤNG VÀ KHÔNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CN. Hồ Trọng Phúc, ThS. Nguyễn Ngọc Châu, ThS. Trần Minh Trí

&&

5

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM 

 ThS. Phan Thị Nữ

&&

6

KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN MIỀN TRUNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM CAO SU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trần Văn Hòa, ThS. Nguyễn Quang Phục,

ThS. Phạm Xuân Hùng, ThS. Phan Thị Thanh Tâm

&&

7

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY DƯA HẤU Ở XÃ BẮC SƠN - HUYỆN THẠCH HÀ - HÀ TĨNH

ThS. Nguyễn Lê Hiệp

 &&

8

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG AN 

Ths. Nguyễn Ngọc Châu, CN. Mai Chiếm Tuyến, CN. Đào Duy Minh

 &&

9

PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU Ở THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

 &&

10

TIÊU THỤ THUỶ SẢN NUÔI TRỒNG Ở THỪA THIÊN HUẾ

                        PGS. TS. Phùng Thị Hồng Hà

 &&

11

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT DỐC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG – MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG KEO QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

ThS. Nguyễn Ngọc Châu, ThS. Trần Minh Trí

 &&

12

SINH KẾ NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

                                                                  PGS. TS. Mai Văn Xuân

 &&

13

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU Ở HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN BỀN VỮNG

PGS. TS. Mai Văn Xuân, TS. Trần Hữu Tuấn

 &&

14

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT GIAO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

ThS. Nguyễn Ngọc Châu, CN. Hồ Trọng Phúc

 &&

15

ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VẬT CHẤT DO LŨ LỤT GÂY RA TẠI QUẢNG NAM 

TS. Trần Hữu Tuấn

 &&

16

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

TS. Trần Hữu Tuấn và ThS. Lê Vĩnh Thắng

 &&

17

 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI MỤC TIÊU KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, CHỐNG SUY GIẢM KINH TẾ Ở VIỆT NAM      

Ths. Nguyễn Hồ Minh Trang

&&

18

Local Impacts of the 2007/2008 Food Price Crisis - Evidence from Rice Market Integration in Vietnam

Nguyen DucKien, Shoichi Ito, Hiroshi Isoda, and Hisamitsu Saito

 &&

19

Land Conversion for Urban Expansion: A Study of Local Responses in A Peri-Urban Hue Community, Vietnam

Nguyen Quang Phuc

 &&

20

Catastrophic Flood and Forest Management in Vietnam

Tran Van Giai Phong

 &&

21

HOUSEHOLD’S VULNERABILITY TO CLIMATE CHANGE IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Bui Dung The, Bui Duc Tinh

 &&

22

EFFICIENCY OF IPO PRICING MECHANISMS: COMPARISON OF BOOK-BUILDING AND FIXED PRICE METHODS IN CHINA

Ho Tu Linh

 &&