GIỚI THIỆU » TỔNG QUAN
Thông điệp của Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển

Thân chào các bạn,

Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Huế có truyền thống và uy tín về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là Khoa duy nhất ở khu vực miền Trung đào tạo ngành Kinh tế Nông nghiệp từ bậc Đại học đến Tiến sĩ. Hơn 45 năm qua, Khoa đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, hàng trăm học viên cao học và nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ tốt nghiệp, những người đang từng ngày lao động sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Khoa Kinh tế và Phát triển cũng là đơn vị tiên phong về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và tài nguyên môi trường ở khu vực miền Trung. Đến nay, đội ngũ giảng viên của Khoa đã có 52 giảng viên cơ hữu, trong đó có 06 Phó Giáo sư, 21 Tiến sĩ và 27 thạc sĩ (trong đó có 12 người đang làm nghiên cứu sinh), và hơn 10 giảng viên thỉnh giảng là các giảng viên có trình độ và các nhà quản lý có trình độ. Đội ngũ giảng viên của khoa Kinh tế và Phát triển không chỉ là những thầy cô giáo có kiến thức chuyên sâu, có phương pháp giảng dạy tiên tiến mà còn là những cố vấn học tập thân thiện giúp các bạn biến ước mơ tương lai của mình trở thành hiện thực.

Phát huy truyền thống trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, với tinh thần đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, lấy người học làm trung tâm, các chương trình đào tạo luôn được thiết kế và cập nhật và gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa kiến thức và kỹ năng, giúp người học nắm bắt tốt kiến thức chuyên môn và hoàn thiện các kỹ năng. Chúng tôi luôn mong muốn và tin tưởng sẽ mang đến cho các bạn những giá trị cốt lõi về kiến thức chuyên môn, những kỹ năng cần thiết và phẩm chất đạo đức đáp ứng tốt yêu cầu công việc và là cơ sở để thành công trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Các bạn thân mến, với những nỗ lực và tâm huyết của mình, chúng tôi tin tưởng rằng Khoa Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Huế là một địa chỉ đào tạo tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng và các bạn lựa chọn để trang bị cho mình hành trang kiến thức và kỹ năng vững chắc bước vào đời.   

Trân trọng cám ơn!

                                                                    Thay Mặt Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển

                                                                                        TRƯỞNG KHOA      

      

                                                                                    PGS.TS Bùi Đức Tính

FEDS, 2020