TIN TỨC » TIN TỨC NỔI BẬT
Khoa Kinh tế và Phát triển: Đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín và kinh nghiệm:
Ngày 13/04/2017

Khoa Kinh tế và Phát triển (Khoa KT&PT), Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập vào năm 1969. Đến nay, Khoa KT&PT đã có hơn 48 năm kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội ở khu vực miền Trung, Tây nguyên và nhiều địa phương khác trên cả nước. Khoa KT&PT cũng là đơn vị duy nhất ở khu vực miền Trung đào tạo Kinh tế Nông nghiệp từ trình độ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ. Bên cạnh đó, Khoa là đơn vị  đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh Nông nghiệp; Chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư và Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Tài Nguyên Môi trường. Đến nay đã có 46 khóa sinh viên với hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ và nhiều tiến sĩ đã tốt nghiệp và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bên cạnh bề dày truyền thống và kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa KT&PT luôn xác định chiến lược đào tạo là lấy người học làm nhân tố trung tâm, chuyển từ đào tạo theo chiều rộng sang đào tạo theo chiều sâu, liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa KT&PT luôn nổ lực gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, từ đó tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Về đội ngũ giảng viên: Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của Khoa KT&PT có 52 giảng viên, trong đó có 7 Phó giáo sư, 9 Tiến sĩ, 25 Thạc sĩ (trong đó có 17 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh tại các trường đại học uy tín trên thế giới), 11 cử nhân (trong đó có 5 giảng viên đang học thạc sĩ). Ngoài ra, đội ngũ giảng viên bán cơ hữu có trình độ chuyên môn cao, bao gồm các Phó giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Huế và của các trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế tham gia giảng dạy tại Khoa. Đội ngũ giảng viên của Khoa không những có trình độ chuyên môn cao, uy tín khoa học và kinh nghiệm giảng dạy mà còn tâm huyết với nghề và luôn xem người học như những khách hàng đặc biệt. Đó là cơ sở của chất lượng đào tạo và là nhân tố quan trọng góp phần vào  tương lai thành công của người học (Bảng 1).

Bảng 1: Đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của Khoa KT&PT

Các chuyên ngành đào tạo đa dạng và tính liên thông cao: Hiện nay, Khoa KT&PT đang quản lý đào tạo 05 chuyên ngành đào tạo bậc đại học, 02 chuyên ngành đào tạo ở bậc thạc sỹ và 01 chuyên ngành đào tạo đến bậc tiến sỹ. Các chương trình đào tạo có tính liên thông cao giữa các ngành học và bậc học giúp cho sinh viên có nhiều lựa chọn và xây dựng kế hoạch linh hoạt để hoàn thành chương trình đúng hạn và trước hạn. Sinh viên học  các ngành đào tạo của Khoa đều có thể tiếp tục học sau đại học ngành Quản lý Kinh tế và Kinh tế Nông nghiệp. Các Ngành và Chuyên ngành đào tạo của Khoa đều đã được chuyển hóa thành dạng cây chương trình và tiền trình đào tạo trong 4 năm và 8 học kỳ, vì vậy sinh viên hoàn toàn chủ động và dễ dàng lựa chọn các học phần phù hợp với năng lực và sở thích của mình và hoàn thành chương trình đào tạo đúng quy định (xem Cây chương trình và Tiến trình đào tạo các ngành tại: http://feds.hce.edu.vn/?siteid=feds&cat_id=611&id=3008). Các chương trình đào tạo luôn được cập nhật dựa trên  kiến thức khoa học và ý kiến góp ý của các bên liên quan, bao gồm ý kiến của các nhà khoa học, sinh viên đang học tập, cựu sinh viên, các đơn vị sử dụng lao động, đội ngũ giảng viên  và hội đồng khoa học. Vì vậy,  các chương trình đào tạo của Khoa KT&PT luôn đảm bảo  yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cho người học và đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động.

Bảng 2: Các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Khoa KT&PT

Hoạt động đoàn, hội nhóm đa dạng: Sinh viên Khoa KT&PT có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, như bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ, các câu lạc bộ đội nhóm trong suốt quảng đời sinh viên. Ngoài ra, sinh viên luôn được động viên và hướng dẫn thực hiện các nghiên cứu khoa học, từ đó giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tiễn và áp dụng kiến thức và phương pháp nghiên cứu cụ thể để giải thích các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Sinh viên Khoa Kinh tế - Phát triển tham gia Hội trại “Năng động - Sáng tạo - Văn minh”

Nhiều cơ hội việc làm cho người học:Với chương trình đào tạo luôn được cập nhật về kiến thức, kỹ năng dựa trên ý kiến góp ý của các bên liên quan, đặc biệt là các nhà khoa học và các đơn vị sử dụng lao động cùng với các lợi thế đào tạo, sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo của Khoa KT&PT, Đại học Kinh tế Huế có nhiều cơ hội việc làm, không chỉ trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế mà còn tại các tập đoàn, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các dự án, khu kinh tế, khu công nghiệp…, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh tế ngày càng đa dạng (Chi tiết về vị trí việc làm của sinh viên xem tại link: http://tuyensinh.hce.edu.vn/c7/t7-235/khoa-kinh-te--phat-trien.html ).  Bên cạnh đó, Khoa cũng luôn chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng và tạo sinh thái khởi nghiệp cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo của khoa đều có thể tự khởi nghiệp bằng các dự án sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Để tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên, Khoa KT&PT luôn nổ lực xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên trong quá trình đào tạo và  sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau 06 tháng ra trường chiếm tỷ lệ cao.

Sinh viên Khoa KT&PT tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh “FEDS ENGLISH SPEAKING CONTEST 2016”

Các cựu sinh viên và học viên tiêu biểu: Đến nay, Khoa KT&PT đã đào tạo được 46 khóa sinh viên, với hàng ngàn cử nhân kinh tế và thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.  Dưới đây là hình ảnh một số cựu sinh viên tiêu biểu đã tốt nghiệp của Khoa.

Gặp mặt cựu cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế Nông nghiệp

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ