TIN TỨC » TIN TỨC NỔI BẬT
Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày 03/02/2018

 Sáng 03/02, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

 

Đ/c Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe đồng chí Phùng Văn Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau hội nghị này, các đại biểu sẽ viết thu hoạch về nhận thức sâu sắc của mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt về bốn chuyên đề Nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong công việc của tờ báo Đảng trong thời gian tới.

Việc học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn trường nắm vững nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, trang bị kiến thức lý luận để tận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội.