TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
Thông báo về việc áp dụng các quy định trong trình bày khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp
Ngày 10/05/2018

Khoa Kinh tế và Phát triển ban hành các quy định về việc trích dẫn tài liệu tham khảo (luận văn, chuyên đề); các mẫu nhật ký thực tập, giấy xác nhận cho phép sinh viên nộp khóa luận và mẫu chỉnh sửa luận văn. 

Sinh viên download các mẫu ở file đính kèm 

1. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo đối với luận văn, chuyên đề, đề tài [Mẫu 1]

2. Mẫu xác nhận của GVHD cho phép sinh viên nộp khóa luận [Mẫu 2]

3. Mẫu nhật ký thực tập [Mẫu 3]

4. Quy định trình bày khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp [Mẫu 4]

5. Mẫu giải trình chỉnh sửa khóa luận [Mẫu 5]