TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
Thông báo gặp mặt sinh viên diện cảnh báo thôi học Khóa 48,49,50
Ngày 03/11/2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh tế; nhằm kịp thời gặp mặt sinh viên thuộc diện cảnh báo và đại diện gia đình các sinh viên thuộc diện trên để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập; nắm bắt nguyện vọng và nhu cầu của sinh viên và phụ huynh; động viên giúp đỡ các sinh viên vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Khoa Kinh tế và Phát triển lập kế hoạch gặp mặt sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện thuộc diện cảnh báo thôi học năm học 2016 – 2017 thuộc các khóa 48, 49, 50 như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 15h00-17h00, ngày 12/11/2016 (chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường C, trường Đại học Kinh tế, 99 Hồ Đắc Di

2. Nội dung gặp mặt:

- Nắm bắt tư tưởng sinh viên, tìm hiểu nguyên nhân sinh viên gặp khó khăn trong học tập dẫn đến kết quả học tập thấp.

- Giải đáp các thắc mắc cho sinh viên và phụ huynh.

- Đề xuất các giải pháp nhằm động viên, giúp sinh viên khắc phục khó khăn, nâng cao kết quả học tập.

- Thiết lập kênh thông tin giữa nhà trường, khoa, phòng, giáo viên cố vấn học tập với gia đình các sinh viên nhằm kịp thời trao đổi, theo dõi, động viên sinh viên cải thiện kết quả học tập.

3. Thành phần tham gia:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Đại diện Phòng Công tác Sinh viên, Đào tạo Đại học, Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Ban chủ nhiệm Khoa

- Trợ lý Công tác Sinh viên, trợ lý giáo vụ Khoa

- Cố vấn học tập các lớp có sinh viên trong danh sách cảnh báo kết quả học tập.

- Sinh viên trong danh sách cảnh báo kết quả học tập.

- Đại diện gia đình các sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập.

 

Kính đề nghị quý Thầy Cô và các em sinh viên tham gia đông đủ.