TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
Thông báo tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên Học tập tốt - rèn luyện tốt giai đoạn 2015 - 2017 và Đối thoại với sinh viên chính quy
Ngày 03/11/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên học tập tốt - rèn luyện tốt giai đoạn 2015 - 2017 và đối thoại với sinh viên chính quy năm học 2017 - 2018, Khoa Kinh tế và Phát triển sẽ tổ chức Hội nghị vào thời gian sau:

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 13h30 - 15h00, ngày 12/11/2016 (chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường C, trường Đại học Kinh tế, 99 Hồ Đắc Di

2. Nội dung

- Khen thưởng sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi giai đoạn 2015 - 2017

- Nắm bắt tư tưởng sinh viên, tìm hiểu nguyên nhân sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học tập, rèn luyện.

- Giải đáp các thắc mắc cho sinh viên.

- Đề xuất các giải pháp giúp sinh viên khắc phục khó khăn trong học tập, nâng cao kết quả học tập.      

3. Thành phần tham gia

- Đại diện Ban giám hiệu

- Đại diện Phòng Công tác Sinh viên, Đào tạo Đại học, Phòng Kế hoạch tài chính.

- Ban chủ nhiệm các Khoa (TS. Nguyễn Ngọc Châu chủ trì)

- Trợ lý Công tác sinh viên, trợ lý giáo vụ Khoa

- Giáo viên cố vấn học tập.

- Đại diện sinh viên các lớp (mỗi lớp cử 20% trên tổng số sinh viên lớp đi dự đối thoại).

 Khoa Kinh tế và Phát triển kính thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên đến tham dự.