TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
KHOA KT&PT: THÔNG BÁO về HỌC KỲ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
Ngày 19/04/2018

Nhằm kết hợp giữa học tập lý thuyết & trải nghiệm thực tiễn, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế hợp tác với VNPT Thừa Thiên Huế tổ chức HỌC KỲ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP, nội dung như sau:

1. Sinh viên sẽ nắm được hoạt động của Doanh nghiệp (VNPT/ TTKD VNPT) trên địa bàn, các dịch vụ của Doanh nghiệp thông qua 1 buổi nói chuyện/ hỏi đáp.

2. Sinh viên sẽ cùng với các Nhân viên của Doanh nghiệp triển khai Tiếp nhận, khai báo Thông tin Thuê bao Trả trước theo nghị định 49 của Chính phủ, thời gian có 2 mốc: 24/4 & 20/5 - Khai báo trên phần mềm (Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số CMND, ngày cấp,... Upload 2 ảnh CMND, 1 ảnh chân dung, 1 ảnh bản cam kết). Sinh viên được xem là Cộng tác viên của TTKD VNPT và được trả thù lao 2,000 đến 3,000 VND/hồ sơ.

3. Sinh viên tham gia với các phòng Bán hàng đi bán hàng SIM/Thẻ: Gặp gỡ khách hàng, thương thuyết, chốt Sale, Bán dịch vụ, Nâng cao kỹ năng bán hàng,... Sinh viên được xem là Cộng tác viên của TTKD VNPT và được trả thù lao (theo chính sách của VNPT/SIM).

4. Sinh viên tham gia với các phòng Bán hàng để lấy các thông tin về sử dụng các dịch vụ ở các ''Hộ gia đình" - đã sử dụng dịch vụ gì & điền Form có sẵn, Nâng cao kỹ năng giao tiếp, tiếp cận Khách hàng, cập nhật số liệu thông tin kinh doanh. Sinh viên được xem là Cộng tác viên của TTKD VNPT và được trả thù lao (theo chính sách của VNPT/Phiếu thu thập thông tin).

Cuối đợt thực tập từng nhóm viết báo cáo, cử Đại diện báo cáo kết quả thu được, những kinh nghiệm, kỹ năng gì trong quá trình thực tập tại Doanh nghiệp, qua đó, sinh viên có thể nâng cao kỹ năng thuyết trình trước doanh nghiệp.

Sinh viên nào có nhu cầu tham gia Học kỳ Thực tập Doanh nghiệp có thể đăng ký thông tin vào form sau: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15eJagYfNXbNGl__fq9xC6whzyy6_JEZbh6DPt1Pl9qw/edit?usp=sharing

Thời gian đăng ký: Từ nay đến 24/4/2018

Số lượng Sinh viên được lựa chọn thực tập: 30-50 sinh viên.

Ban chủ nhiệm Khoa KT&PT sẽ gặp mặt và dẫn sinh viên qua làm việc với doanh nghiệp vào sáng ngày 25/4/2018 (nếu có sinh viên đăng ký).

Để hiểu rõ hơn công việc thực tập của mình, sinh viên có thể chủ động email cho anh Lê Mạnh Hùng (hunglm@vnpt.vn), hoặc chị Nguyễn Thị Ánh Trang (trangnta@vnpt.vn).

LAQ