TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
Thông báo về việc nộp khóa luận, chuyên đề của sinh viên K48
Ngày 24/04/2018

Khoa Kinh tế và Phát triển thông báo đến toàn thể sinh viên khóa K48 kế hoạch nộp khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp như sau:

- Thời gian: Ngày 2/5/2018 (thứ tư)

       + Buổi sáng: 8h00 – 11h00

       + Buổi chiều: 13h30 – 16h30

- Địa điểm: Văn phòng Khoa KT&PT - Tầng 3 - Nhà C - Trường Đại học Kinh tế Huế, 99 Hồ Đắc Di.

* MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐẾN NỘP:

- Sinh viên vào nộp theo thứ tự từng bạn.

- Hồ sơ phải bỏ vào túi Clear, ngoài bì ghi rõ họ và tên, lớp và giáo viên hướng dẫn (in bằng giấy A4).

- Khoa chỉ nhận Khóa  luận, Chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên khi có đầy đủ các giấy tờ sau:

I. Đối với sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp

1. Hai bản báo cáo chính (đóng bìa thường và giấy bóng mờ);

2. Số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp (số liệu thứ cấp phải có đóng dấu giáp lai của cơ sở thực tập);

3. Nhật ký thực tập có đóng dấu và chữ ký của cơ sở thực tập (theo mẫu);

4. Giấy xác nhận đồng ý cho nộp khóa luận tốt nghiệp của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu);

5. Bản tự kiểm điểm;

6. Giấy xác nhận của cơ sở thực tập (chỉ sử dụng bản photo và đính kèm sau 2 báo cáo chính);

Bản gốc sinh viên lưu lại để đóng vào khóa luận hoàn chỉnh sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

II. Đối với sinh viên làm Chuyên đề tốt nghiệp

1. Hai bản báo cáo chính (đóng bìa thường và giấy bóng mờ);

2. Số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp (số liệu thứ cấp phải có đóng dấu giáp lai của cơ sở thực tập);

3. Nhật ký thực tập có đóng dấu và chữ ký của cơ sở thực tập (theo mẫu);

4. Giấy xác nhận đồng ý cho nộp chuyên đề tốt nghiệp của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu);

5. Bản tự kiểm điểm;

6. Giấy xác nhận của cơ sở thực tập (sử dụng bản gốc và đính kèm sau 2 báo cáo chính);

7. Nộp File word của báo cáo chính.

- Gửi vào địa chỉ mail:  feds@hce.edu.vn

Khoa không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp sau thời gian trên.

Đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện.