TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI THỰC TẬP SINH TẠI CÁC CÔNG TY CỦA MỸ TẠI ASEAN
Ngày 14/02/2019

Kết nối Hoa Kỳ-ASEAN và Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC) đã phát triển Chương trình thực tập nhằm làm nổi bật cơ hội thực tập cho sinh viên Đông Nam Á tại Hoa Kỳ hàng đầu các công ty hoạt động ở Đông Nam Á. Chương trình thực tập mang đến cho sinh viên các nước ASEAN cơ hội hiểu rõ hơn về phong cách kinh doanh của Hoa Kỳ và có khả năng đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp các công ty Hoa Kỳ tuyển dụng nhân viên tốt nhất trong tương lai. Cơ hội thực tập cập nhật thường xuyên tại

http://internships.usasean.org/

 Thông tin chi tiết sinh viên có thể liên hệ: 

Muon Le 

Cultural Affairs Assistant 

U.S. Consulate General 

Ho Chi Minh City, Vietnam 

LeMuonTK@state.gov