TIN TỨC » SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG
Phong trào Ngày chủ nhật xanh
Ngày 10/09/2019

Công ty Eagle Tourist đang tổ chức Chương trình trải nghiệm PHI LỢI NHUẬN và kết hợp bảo vệ môi trường qua hoạt động 'LÀM SẠCH PHÁ TAM GIANG BẰNG THUYỀN SUP'.

Khoa Kinh tế và Phát triển thông báo và khuyến kích các bạn sinh viên đăng ký tham gia như một hoạt động thiện nguyện cùng Eagle Tourist hướng tới du lịch gắn với bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Sinh viên có thể liên hệ với Eagle Tourist theo thông tin bên dưới hoặc Văn phòng Khoa Kinh tế và Phát triển (Tầng 4, Tòa Nhà Hành chính) để ghi danh theo nhóm.